rodzaje próchnicy

Rodzaje próchnicy

Nasze zęby najczęściej są atakowane przez bakterie, które odpowiedzialne są za powstawanie próchnicy. Ta groźna choroba dotyka coraz więcej ludzi. Warto wiedzieć, że istnieją różne rodzaje próchnicy.

Próchnica to choroba tkanek twardych zęba wywołana bakteriami. Rodzaje próchnicy możemy określić w zależności od przyjętego kryterium.

Ze względu na przebieg choroby wyróżniamy:

• Próchnicę ostrą – najczęściej dotyka ona osoby młode, które posiadają szerokie kanaliki zębiny, a w zębach nie doszło jeszcze do pełnej mineralizacji szkliwa.

• Próchnicę przewlekłą – głównie spotykana u dorosłych i osób starszych. Charakteryzuje się wolnym rozwojem choroby.

• Próchnicę zatrzymaną – zmiana w zębie, której dalszy rozwój został zatrzymany np. przy pomocy intensywnych zabiegów higienicznych.

Ze względu na obraz kliniczny możemy wyróżnić:

• Próchnicę wtórną – próchnica ta rozwija się w zębach z założonym wypełnieniem ubytku, w którym doszło do rozszczelnienia. Pojawia się zarówno na powierzchni zęba, jak i w głębi szczeliny.

• Próchnicę nietypową – występuje w zębach martwych  lub leczonych kanałowo. Z powodu braku miazgi w zębie nie występują procesy obronne.

• Próchnicę ukrytą – rozwija się pod szkliwem, przez co jest niewidoczna gołym okiem. Można ją wykryć dzięki zdjęciu radiologicznemu.

• Próchnicę kwitnącą – ten rodzaj próchnicy rozwija się nagle i atakuje kilka zębów na raz. Ubytki w zębach są rozległe i mogą objawiać się nadwrażliwością na bodźce (zimne i gorące).

• Próchnicę okrężną – pojawia się przy szyjkowej części zęba bądź w obrębie korzenia. W niektórych zaawansowanych przypadkach może obejmować pierścieniowo cały ząb.

• Próchnicę butelkową – dotyka małe dzieci i pojawia się na przednich zębach. Dochodzi do niej, gdy dziecko zasypia trzymając w ustach butelkę wypełnioną słodkim napojem lub używa smoczka zanudzonego w czymś słodkim.

• Próchnicę korzenia – ten rodzaj próchnicy w początkowej fazie atakuje cement korzeniowy i w konsekwencji może uszkodzić korzeń. Pojawia się często u osób mających odsłonięte szyjki zębowe.

Ze względu na stadium rozwoju próchnicę dzielimy na:

• Próchnicę początkową – pierwsza faza rozwoju choroby, w którym nie doszło jeszcze do uszkodzenia szkliwa.

• Próchnicę powierzchniową – w przypadku tej próchnicy dochodzi do ubytku w szkliwie i nieodwracalnego zniszczenia tkanki.

• Próchnicę średnią – na skutek ataku próchnicy uszkodzona zostaje zębina. W konsekwencji staje się ona brązowa lub czarna.

• Próchnicę głęboką – w tym momencie ubytek sięga już miazgi zębowej, przez co wywołuje ból. Jeśli nie rozpoczniemy leczenia, może dojść do obumarcia zęba i stanu zapalnego przyzębia.

Ze względu na zaawansowanie zmian wyróżniamy próchnicę:

• D1 – zmiana w szkliwie bez ubytku;

• D2 – zmiana w szkliwie i minimalny ubytek;

• D3 – zmiana sięgająca zębiny;

• D4 – zmiana sięgająca miazgi.

Bez względu na rodzaj próchnicy, ubytki trzeba leczyć i to jak najszybciej. Zapraszamy do gabinetu stomatologicznego Den Med. Zadbamy o Twoje zęby i wyleczymy z próchnicy na dobre.